Eötvös 100

 

Báró Eötvös Loránd (1848-1919) kiemelkedő tudósa és közéleti személyisége volt Magyarországnak. A súlyos és a tehetetlen tömeg ekvivalenciáját igazoló mérése az Einstein-féle általános relativitáselmélet, torziós ingája pedig a tudományos szénhidrogénkutatás megalapozását tette lehetővé. Ezen felül miniszterként és a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként jelentős fejlesztéseknek volt az irányítója. Kiváló sportember is volt, mind a hegymászás, mind a lovassportok területén nagyszerű eredményeket ért el. Báró Eötvös Loránd életművével méltóvá vált, hogy a mai Kárpát-medencei magyar ifjúság számára példakép legyen.

Báró Eötvös Loránd fizikus, geofizikus és a felsőoktatás megújítója halálának 100. évfordulója c. évfordulós magyar felterjesztés az UNESCO Általános Konferenciájának 39. ülésszakán hozott döntés értelmében bekerült a 2019-es esztendőben a szervezettel közösen ünnepelt évfordulók közé.

Báró Eötvös Loránd 100 évvel ezelőtt 1919. április 8-án hunyt el. Eötvös Lorándnak a tudományos és a kulturális élet széles körére kiterjedő, időtállónak bizonyult alkotásai ma is követendő utat mutatnak a modern kor kihívásaival szembesülő magyar ifjúságnak és értelmiségnek, egyszerre volt a természettudomány világszerte elismert, tudományos alkotásaival máig ható kutatója, valamint a magyar oktatásügy és tudományszervezés kiemelkedő államférfiúi munkásságú személyisége:

 1. Kísérleti fizikusként nevéhez fűződik a súlyos és a tehetetlen tömeg arányosságának kimutatására alkalmas Eötvös-féle torziós inga megalkotása. Közel fél évszázadon át legnagyobb pontosságúnak bizonyult mérései igazolják Albert Einstein általános relativitáselmélete kiindulási hipotézisének, az ekvivalenciaelvnek az érvényességét, amint Einstein ezt már az 1910-es években írott cikkeiben, továbbá Eötvöshöz írt személyes levelében is hangsúlyozta.
 2. Az Eötvös-inga mint terepi geofizikai eszköz elkészítése által támasztott különleges műszerépítési követelményeknek megfelelő technológia megvalósításával emelkedett a XX. századi magyar ipar élvonalába a Magyar Optikai Művek, amelynek folyamatosan továbbfejlesztett Eötvös-ingáit az Egyesült Államoktól Indiáig használták a nyersanyagkutatás szolgálatában.
 3. Eötvös nevét hordja a fizikai kémiában a felületi feszültség hőmérsékletfüggését leíró Eötvös-törvény, a geofizikában a földfelszínhez képest mozgó berendezésekkel (hajó, repülőgép, műhold) végzett gravitációs mérések eredményein (az Eötvös-hatáson) alkalmazandó ún. Eötvös-korrekció és a különböző anyagi összetételű próbatestek szabadesési gyorsulásának eltérését jellemző Eötvös-paraméter.
 4. Családi neveltetéséből fakadóan vállalta el 1894-ben a kultuszminiszteri tárcát. Féléves miniszteri tevékenysége alatt a népiskolai hálózat bővítésével, valamint a zsidó hitgyakorlás egyenrangúságát kimondó törvény felsőházi elfogadtatásával mintegy betetőzte az édesapja, Eötvös József által a kiegyezést követően megindított reformokat.
 5. Az Eötvös József Collegium megalapításának kezdeményezésével, majd annak kurátori feladatát haláláig ellátva, a hazai tehetséggondozás rendszerének immár 120 éve mintát szolgáltató, a felsőoktatás nemzetközi élvonalában is megbecsült intézményt hozott létre. Kodály Zoltántól Bay Zoltánig terjed a hazánknak világhírt szerzett Eötvös-kollégisták hosszú listája.
 6. A “tudós tanár” eszmény gyakorlati megvalósítását elősegítendő, kezdeményezte a Mathematikai és Fizikai Társulat megalakítását (ma Bolyai János Matematikai Társaság, illetve Eötvös Loránd Fizikai Társulat).
 7. Az MTA elnökeként személyes meggyőzéssel elérte a tanárok kutatási tevékenységét támogató ösztöndíjak alapítását.
 8. Eötvös Loránd sporttevékenységét egész Európában ismerték. Korának leghíresebb alpinista hegymászói közé sorolták. Róla nevezték el a Dolomitok Cadin-vonulatának második legmagasabb csúcsát (Cima Eötvös, 2836m). A budapesti Tudományegyetem rektoraként szüntelenül sporttevékenységre buzdította az egyetemi ifjúságot. A Budapesti Egyetemi Athletikai Club (BEAC) első elnöke volt. Ugyancsak alapító elnökéül választotta a magyar természetjárók első országos szervezete, a Magyar Turista Egyesület. Mindkét szervezet ma is a magyar sportélet meghatározó intézménye.


2019-ben színes és változatos programokkal tisztelegnek az ”utódok” báró Eötvös Loránd emléke előtt.

Koordinációs testület

 • Szarka László – elnök
 • Balla Andrea (Magyar Tudományos Akadémia Titkársága)
 • Gosztonyi Gergely (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Hajdu-Kriston Krisztina (UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága)
 • Kroó Norbert (Európa Mozgalom Magyar Tanácsa)
 • Márkus Zsolt László (Magyar Tudományos Akadémia – Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
 • Molnár Andrea (Magyar Tudományos Akadémia –Könyvtár és Információs Központ)
 • Patkós András – (ELTE Fizikai Intézet)
 • Simon Tamás (Magyar Tudományos Akadémia – Kommunikációs Főosztály)
 • Sólyom Jenő (Eötvös Lorán Fizikai Társulat)
 • Székely Mózes (Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség)
 • Zelei Gábor (Magyar Geofizikusok Egyesülete)

Arculati anyagok

 

Projektbeszámoló: benyújtva, 2020.01.29.

 1. 3D Eötvös-poszterek készítése (MTA KIK)
 2. Weboldal (SZTAKI)
 3. Időszaki emlékkiállítás (ELTE)
 4. Digitalizálás, metaadatok, a művek könyvtárként megőrzése (MTA KIK)
 5. Emlékalbum magyar-angol nyelven (MTA KIK, ELTE-MTA)
 6. Beneke-kötet (angolul és magyarul) (ELGA)
 7. Süss Nándor-Eötvös Loránd album (MOM Emlékalapítvány)
 8. Ünnepi rendezvény (MTA KIK)
 9. Ifjú Szakemberek Kárpát-medencei Ankétja (MGE)
 10. Geológus-geofizikus Vándorgyűlés (MGE, MFT)
 11. Fizikus Vándorgyűlés (ELFT)
 12. A fizika mindenkié! 5. (ELFT)
 13. Többfordulós csapat-vetélkedő (ELFT)
 14. Eötvös Loránd Fizikaverseny (ELFT)
 15. Diákfoglalkozások az első ingás mérés eredeti helyszínén (ELGA)
 16. Tablós vándorkiállítás, iskolai vetélkedők (ELGA)
 17. Emléktúra a Dolomitokba az Eötvös-csúcshoz (MTE)
 18. Eötvös-emlékmaraton sportesemények (BEAC)
 19. Határon túli rendezvények Egbell, Vajdaság, Kolozsvár stb. (MTA KIK, MGE)
 20. 3D poszterek magyarul eljuttatása határon túli iskolákba (MTA KIK)
 21. EGU (Európai Földtudományi Unió) 3D kiállítás bemutatása (CSFK)
 22. IUGG 3D kiállítás bemutatása (CSFK)
 23. 3D angol és egyéb nyelvű poszterek eljuttatása külföldi intézményekbe (MTA KIK)
 24. Eötvös-életmű bemutatása a Nemzetközi Csillagászati Diákolimpián (CSFK)
 25. Szervezés, arculatalakítás, kommunikáció (MTA KIK)
Az Eötvös 100 rendezvények sajtónyilvános események, így ezeken fénykép- vagy videófelvételek készülhetnek.

 

Támogatók 100

Az emlékév védnökei

Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere
Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Palkovics László, Innovációs és Technológiai miniszter

 

Szponzorok

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) - http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) - http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) - http://www.nka.hu
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) - http://nkfih.gov.hu/hivatalrol

"Az Eötvös Loránd fizikus, geofizikus, a felsőoktatás megújítójának 100. évfordulója - az UNESCO-val közösen emlékezve" című, ED_18-1-2018-0011 számú projekt (a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, az ED_18 pályázati program finanszírozásában) kezdési időpontja: 2019.02.01., befejezési időpontja: 2019.12.31., támogatási összege: 75 millió Ft, kedvezményezettje: MTA KIK.


Eötvös 100 Tiszteletbeli Testület

ADELBERGER Eric, University of Washington https://phys.washington.edu/people/eric-adelberger
COLOMBO Oscar L., NASA/GSFC https://science.gsfc.nasa.gov/sed/bio/oscar.l.colombo
DOMOKOS Gábor, Johns Hopkins University https://physics-astronomy.jhu.edu/directory/gabor-domokos/
FISCHBACH Ephraim, Purdue University https://www.physics.purdue.edu/people/faculty/ephraim.php
von FRESE Ralph, Ohio State University https://earthsciences.osu.edu/people/von-frese.3
GOMBOSI Tamás, University of Michigan http://www-personal.umich.edu/~tamas/
MÉSZÁROS Péter, Penn State University http://personal.psu.edu/nnp/
MÉTRIS Gilles, Université Côte d’Azur https://www.iau.org/administration/membership/individual/11289/
MILGROM Mordehai, Weizmann Institute of Physics https://www.weizmann.ac.il/physics/mordehai-milgrom
MILYUKOV Vadim, Moscow State University https://www.researchgate.net/profile/Vadim_Milyukov
NAGY F. András, University of Michigan https://www.lib.umich.edu/faculty-history/faculty/andrew-f-nagy
RODRIGUES Manuel, ONERA Palaiseau https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2062788571_Manuel_Rodrigues
TOUBOUL Pierre, ONERA Palaiseau http://einstein.stanford.edu/STEP/people/collaborators/data/ptouboul.html
VERLINDE Erik, University of Amsterdam http://www.uva.nl/profiel/v/e/e.p.verlinde/e.p.verlinde.html
WEISS Rainer, Massachusetts Institute of Technology http://web.mit.edu/physics/people/faculty/weiss_rainer.html
WETTERICH Cristoph, Universität Heidelberg https://www.thphys.uni-heidelberg.de/~wetterich/
WILL Clifford M., University of Florida http://www.phys.ufl.edu/~cmw/
fizikusok,

BEER Tom, EIANZ, Australia https://www.eianz.org/membership-information/tom-beer
BERNABINI Marcello, Sapienza University, Roma https://www.researchgate.net/scientific-contributions/18561252_M_Bernabini
BIELIK Miroslav, Ústav vied o Zemi, SAV http://www.geo.sav.sk/en/staff/miroslav-bielik-en/
BRIMICH Ladislav,  Ústav vied o Zemi, SAV http://www.geo.sav.sk/en/staff/ladislav-brimich-en/
CLOETINGH Sierd, Utrecht University https://www.uu.nl/staff/SAPLCloetingh
DOGLIONI Carlo, Sapienza University, Roma http://www.dst.uniroma1.it/Doglioni
GRAFAREND Erik W., Universität Stuttgart https://de.wikipedia.org/wiki/Erik_Grafarend
GROTEN Erwin, Technische Universität Darmstadt https://www.geodesy.tu-darmstadt.de/geodaesie/mitarbeiter_15/personal_2_details_2049.de.jsp
HAJNAL Zoltán, University of Saskatchewan https://artsandscience.usask.ca/profile/ZHajnal#/profile
HIRT Christian, Curtin University, Perth http://curtin.academia.edu/ChristianHirt
HOLOTA Petr, VÚGTK Zdiby https://www.vugtk.cz/lide/petr-holota/
KALAB Zdenek, Czech Academy of Sciences https://www.sgem.org/documents/committee/kalab.pdf
KAUTZLEBEN Heinz, Leibniz Society of Sciences, Berlin https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Kautzleben
LÜHR Hermann, GFZ Potsdam https://www.gfz-potsdam.de/staff/hermann-luehr/
MARKOVIČ Slobodan, University of Novi Sad http://www.dgt.uns.ac.rs/english/page.php?67
MEURERS Bruno, Universität Wien https://img.univie.ac.at/ueber-uns/mitarbeiterinnen/persoenliche-homepages/meurers-bruno/
MOCANU Victor, University of Bucharest http://gg.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/03/Victor_Mocanu.pdf
MORITZ Helmut, Universität Graz https://online.tugraz.at/tug_online/visitenkarte.show_vcard?pPersonenGruppe=3&pPersonenId=FE788D6DC1B1635F
MUELLER Ivan, Ohio State University https://earthsciences.osu.edu/people/mueller.3
MÜLLER Jürgen, Universität Hannover https://www.ife.uni-hannover.de/mueller
NAGY Dezső, Canada https://www.researchgate.net/publication/250195566_BOUGUER_ANOMALY_MAP_OF_CANADA
PASTEKA Roman, Comenius University, Bratislava https://www.researchgate.net/profile/Roman_Pasteka
EGLI Ramon, ZAMG, Vienna https://www.zamg.ac.at/cms/en/geophysics/team-contact
RUMMEL Reiner, Technische Universität München https://www.bgu.tum.de/en/iapg/staff/rummel/
RYBACH Ladislaus, ETH Zürich http://www.epm.ethz.ch/people/person-detail.html?persid=77878
SANSÓ Fernandó, Politecnico di Milano http://geomatica.como.polimi.it/cv/cv.php?pers=sanso_en
SCHUH Harald, GFZ Potsdam https://www.gfz-potsdam.de/staff/harald-schuh/
SIDERIS Michael, University of Calgary https://www.ucalgary.ca/future-students/graduate/supervisor/michael-sideris
SNEEUW Nico, Universität Stuttgart https://www.uni-stuttgart.de/en/university/organization/persons/Sneeuw/
TORGE Wolfgang, Universität Hannover https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Torge
VANÍČEK Petr, University of New Brunswick https://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Van%C3%AD%C4%8Dek
WHALER Kathy, The University of Edinburgh https://www.geos.ed.ac.uk/homes/whaler
földtudományi kutatók.

 

Partnerek 100

Balatonfüred Önkormányzat - https://balatonfured.hu
Balaton Világörökségéért Alapítvány - n.a.
Bélyegmúzeum - http://www.belyegmuzeum.hu/
BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék - http://www.agt.bme.hu
Bolyai János Gimnázium, Zenta - http://www.bolyai-zenta.edu.rs/
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) - https://www.beac.hu
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - https://www.bme.hu
Celldömölk város önkormányzata - http://www.celldomolk.hu
Cuttingroom Bt. - n.a.
Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) - http://elft.hu/
Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány (ELGA) - n.a.
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) - https://www.elte.hu
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE BTK) - https://www.btk.elte.hu
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (ELTE TTK) - https://ttk.elte.hu
ELTE Eötvös Collégium - http://honlap.eotvos.elte.hu
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) - http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Európa Mozgalom Magyar Tanácsa - n.a.
Honismereti Szövetség - https://honismeret.hu/
IKALAND -
IUGG Magyar Nemzeti Bizottság - n.a.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
(ITM)
- http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Kaposvári SzC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium - n.a.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgàlat (MBFSZ)
- https://mbfsz.gov.hu/
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság - https://www.mfttt.hu/mftttportal/
Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) - http://foldtan.hu
Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE) - http://www.mageof.hu
Magyar Nemzeti Bank (MNB) - http://www.mnb.hu
Magyar Posta - https://www.posta.hu
Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) - https://mta.hu/
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (MTA CSFK) - http://csfk.mta.hu/
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) - https://konyvtar.mta.hu
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI) - https://www.sztaki.hu/
Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont (MTA Wigner) - https://wigner.mta.hu
Magyar Turista Egyesület (MTE) - https://magyarturistaegyesulet.hu
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar - http://mfk.uni-miskolc.hu
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (tervezett) - n.a.
Téry Ödön Turista Baráti Társaság - 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 8. C. épület
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság - http://www.unesco.hu/
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat. Adatvédelmi nyilatkozat