Eötvös 100

Báró Eötvös Loránd (1848-1919) kiemelkedő tudósa és közéleti személyisége volt Magyarországnak. A súlyos és a tehetetlen tömeg ekvivalenciáját igazoló mérése az Einstein-féle általános relativitáselmélet, torziós ingája pedig a tudományos szénhidrogénkutatás megalapozását tette lehetővé. Ezen felül miniszterként és a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként jelentős fejlesztéseknek volt az irányítója. Kiváló sportember is volt, mind a hegymászás, mind a lovassportok területén nagyszerű eredményeket ért el. Báró Eötvös Loránd életművével méltóvá vált, hogy a mai Kárpát-medencei magyar ifjúság számára példakép legyen.

Báró Eötvös Loránd fizikus, geofizikus és a felsőoktatás megújítója halálának 100. évfordulója c. évfordulós magyar felterjesztés az UNESCO Általános Konferenciájának 39. ülésszakán hozott döntés értelmében bekerült a 2019-es esztendőben a szervezettel közösen ünnepelt évfordulók közé.

Báró Eötvös Loránd 100 évvel ezelőtt 1919. április 8-án hunyt el. Eötvös Lorándnak a tudományos és a kulturális élet széles körére kiterjedő, időtállónak bizonyult alkotásai ma is követendő utat mutatnak a modern kor kihívásaival szembesülő magyar ifjúságnak és értelmiségnek, egyszerre volt a természettudomány világszerte elismert, tudományos alkotásaival máig ható kutatója, valamint a magyar oktatásügy és tudományszervezés kiemelkedő államférfiúi munkásságú személyisége:

 1. Kísérleti fizikusként nevéhez fűződik a súlyos és a tehetetlen tömeg arányosságának kimutatására alkalmas Eötvös-féle torziós inga megalkotása. Közel fél évszázadon át legnagyobb pontosságúnak bizonyult mérései igazolják Albert Einstein általános relativitáselmélete kiindulási hipotézisének, az ekvivalenciaelvnek az érvényességét, amint Einstein ezt már az 1910-es években írott cikkeiben, továbbá Eötvöshöz írt személyes levelében is hangsúlyozta.
 2. Az Eötvös-inga mint terepi geofizikai eszköz elkészítése által támasztott különleges műszerépítési követelményeknek megfelelő technológia megvalósításával emelkedett a XX. századi magyar ipar élvonalába a Magyar Optikai Művek, amelynek folyamatosan továbbfejlesztett Eötvös-ingáit az Egyesült Államoktól Indiáig használták a nyersanyagkutatás szolgálatában.
 3. Eötvös nevét hordja a fizikai kémiában a felületi feszültség hőmérsékletfüggését leíró Eötvös-törvény, a geofizikában a földfelszínhez képest mozgó berendezésekkel (hajó, repülőgép, műhold) végzett gravitációs mérések eredményein (az Eötvös-hatáson) alkalmazandó ún. Eötvös-korrekció és a különböző anyagi összetételű próbatestek szabadesési gyorsulásának eltérését jellemző Eötvös-paraméter.
 4. Családi neveltetéséből fakadóan vállalta el 1894-ben a kultuszminiszteri tárcát. Féléves miniszteri tevékenysége alatt a népiskolai hálózat bővítésével, valamint a zsidó hitgyakorlás egyenrangúságát kimondó törvény felsőházi elfogadtatásával mintegy betetőzte az édesapja, Eötvös József által a kiegyezést követően megindított reformokat.
 5. Az Eötvös József Collegium megalapításának kezdeményezésével, majd annak kurátori feladatát haláláig ellátva, a hazai tehetséggondozás rendszerének immár 120 éve mintát szolgáltató, a felsőoktatás nemzetközi élvonalában is megbecsült intézményt hozott létre. Kodály Zoltántól Bay Zoltánig terjed a hazánknak világhírt szerzett Eötvös-kollégisták hosszú listája.
 6. A “tudós tanár” eszmény gyakorlati megvalósítását elősegítendő, kezdeményezte a Mathematikai és Fizikai Társulat megalakítását (ma Bolyai János Matematikai Társaság, illetve Eötvös Loránd Fizikai Társulat).
 7. Az MTA elnökeként személyes meggyőzéssel elérte a tanárok kutatási tevékenységét támogató ösztöndíjak alapítását.
 8. Eötvös Loránd sporttevékenységét egész Európában ismerték. Korának leghíresebb alpinista hegymászói közé sorolták. Róla nevezték el a Dolomitok Cadin-vonulatának második legmagasabb csúcsát (Cima Eötvös, 2836m). A budapesti Tudományegyetem rektoraként szüntelenül sporttevékenységre buzdította az egyetemi ifjúságot. A Budapesti Egyetemi Athletikai Club (BEAC) első elnöke volt. Ugyancsak alapító elnökéül választotta a magyar természetjárók első országos szervezete, a Magyar Turista Egyesület. Mindkét szervezet ma is a magyar sportélet meghatározó intézménye.


2019-ben színes és változatos programokkal tisztelegnek az ”utódok” báró Eötvös Loránd emléke előtt.

Koordinációs testület

 • Szarka László – elnök
 • Balla Andrea (Magyar Tudományos Akadémia Titkársága)
 • Gosztonyi Gergely (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Hajdu-Kriston Krisztina (UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága)
 • Kroó Norbert (Európa Mozgalom Magyar Tanácsa)
 • Márkus Zsolt László (Magyar Tudományos Akadémia – Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
 • Molnár Andrea (Magyar Tudományos Akadémia –Könyvtár és Információs Központ)
 • Patkós András – (ELTE Fizikai Intézet)
 • Simon Tamás (Magyar Tudományos Akadémia – Kommunikációs Főosztály)
 • Sólyom Jenő (Eötvös Lorán Fizikai Társulat)
 • Székely Mózes (Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség)
 • Zelei Gábor (Magyar Geofizikusok Egyesülete)

Arculati anyagok

 

Projektbeszámoló: benyújtva, 2020.01.29.

 1. 3D Eötvös-poszterek készítése (MTA KIK)
 2. Weboldal (SZTAKI)
 3. Időszaki emlékkiállítás (ELTE)
 4. Digitalizálás, metaadatok, a művek könyvtárként megőrzése (MTA KIK)
 5. Emlékalbum magyar-angol nyelven (MTA KIK, ELTE-MTA)
 6. Beneke-kötet (angolul és magyarul) (ELGA)
 7. Süss Nándor-Eötvös Loránd album (MOM Emlékalapítvány)
 8. Ünnepi rendezvény (MTA KIK)
 9. Ifjú Szakemberek Kárpát-medencei Ankétja (MGE)
 10. Geológus-geofizikus Vándorgyűlés (MGE, MFT)
 11. Fizikus Vándorgyűlés (ELFT)
 12. A fizika mindenkié! 5. (ELFT)
 13. Többfordulós csapat-vetélkedő (ELFT)
 14. Eötvös Loránd Fizikaverseny (ELFT)
 15. Diákfoglalkozások az első ingás mérés eredeti helyszínén (ELGA)
 16. Tablós vándorkiállítás, iskolai vetélkedők (ELGA)
 17. Emléktúra a Dolomitokba az Eötvös-csúcshoz (MTE)
 18. Eötvös-emlékmaraton sportesemények (BEAC)
 19. Határon túli rendezvények Egbell, Vajdaság, Kolozsvár stb. (MTA KIK, MGE)
 20. 3D poszterek magyarul eljuttatása határon túli iskolákba (MTA KIK)
 21. EGU (Európai Földtudományi Unió) 3D kiállítás bemutatása (CSFK)
 22. IUGG 3D kiállítás bemutatása (CSFK)
 23. 3D angol és egyéb nyelvű poszterek eljuttatása külföldi intézményekbe (MTA KIK)
 24. Eötvös-életmű bemutatása a Nemzetközi Csillagászati Diákolimpián (CSFK)
 25. Szervezés, arculatalakítás, kommunikáció (MTA KIK)
Az Eötvös 100 rendezvények sajtónyilvános események, így ezeken fénykép- vagy videófelvételek készülhetnek.
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat. Adatvédelmi nyilatkozat